Du behöver vara bra på att identifiera och analysera möjligheter och utmaningar och se samverkan och sambanden där emellan. Samtidigt har du förmåga att tänka övergripande, se och förstå de långsiktiga konsekvenserna av olika beslut. Du har god ledarskapsförmåga och tycker om att leda och arbeta i en roll som ständigt förändras beroende på politikens vilja och omvärldens krav. Du är resultatinriktad, håller tidsramar, planerar och prioriterar enhetens arbete på ett effektivt sätt. Din tydlighet säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

 

OM du inte kan själv men känner någon som du tror skulle matcha denna roll får du gärna förmedla ett tips om detta till oss!

 

God jul och Gott nytt år!