Placering: Centrala Stockholm

 

Tid: Interim 3-6 månader med start asap. Anställning är möjlig.

 

Arvode: TBD

 

I vår process genomför vi bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda kandidater.