Scandinavian Executive » Interim Ekonomichef – Skurup

Interim Ekonomichef – Skurup

Vi söker en interim Ekonomichef med erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning i kommunal sektor. Uppdraget är på heltid med tillträde i september. Avtalet löper 12 månader under tiden tills rekrytering av permanent Ekonomichef är klar. Förlängning är möjlig.

Bakgrund

Nuvarande ekonomichef har sagt upp sin anställning och kommer att sluta i mitten på september 2020. Under tiden som rekryteringen pågår och fram till dess att ny ekonomichef är på plats behöver vi en interimslösning på ekonomichefsfunktionen.

Uppdraget i nuläget

Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för målstyrnings- och budgetarbete, finansieringsfrågor, redovisningsansvar samt arbetsledning av ekonomienheten. Härtill ansvarar ekonomichefen för upprättande av koncernredovisning.

Uppdraget som ekonomichef omfattar:

 • ekonomifrågor på övergripande nivå.
 • leda och utveckla ekonomistyrning gällande strukturer och processer, budget, resursfördelning, uppföljning, internkontroll, årsredovisning och målstyrning ur ett ekonomiskt och kvalitativt perspektiv.
 • motsvarande gäller till stor del också för koncernens bolag, såsom koncernredovisning.
 • leda och utveckla enheten som är en expert- och servicefunktion.

Uppdragets omfattning i tid

Uppdraget kommer från tillträde till dess att en ny, ordinarie ekonomichef träder i tjänst samt överlämning kunnat genomföras. Avtal kommer tecknas på upp till 12 månader. Förlängning kan bli aktuell.

Kvalifikationskrav på konsulten

Du ska ha relevant akademisk utbildning och tidigare erfarenhet från kommunal sektor, gärna som konsult. Du ska ha ledarerfarenhet och kunna leda, utveckla och motivera sina medarbetare. Personlig lämplighet är avgörande.

A. Utbildningskrav

Relevant akademisk utbildning innefattande

 • Budgetering
 • Redovisning
 • Uppföljning
 • Ekonomistyrning

B. Erfarenhetskrav

Flerårig erfarenhet av att leda arbete vid ekonomienhet

C. Mervärden

 • Flerårig chefserfarenhet
 • Ett dokumenterat effektivt och tydligt ledarskap
 • Erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning i kommunal sektor
 • Erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning i koncernstrukturer
 • Insikt i och förståelse för politiska processer på kommunal nivå

Period

12 månader, start 7 september 2020. Förlängning är möjlig.

Ansökan

I vår process genomför vi bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda kandidater.

 

När du registrerar ditt CV hos oss blir du sökbar för aktuella interimsuppdrag och vi kontaktar dig när vi har ett matchande uppdrag.

 

Sista ansökningsdag för detta uppdrag har dessvärre passerat. Registrera gärna ditt CV för andra matchande uppdrag. Klicka här!

Vi ser fram emot din ansökan snarast möjligt

Kontaktperson

Group 398
Fredrik Nilsson

Partner och delägare

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Bli en interimkonsult i vårt nätverk

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning.

Att arbeta som interimkonsult är ett givande val med varierande arbetssituationer. Vi håller ständigt ögonen öppna för konsulter som vill bli en del av vårt nätverk. Det går utmärkt att ansöka till oss så återkommer vi så fort vi kan. Ansök till nätverket