Scandinavian Executive » Interim chef för Ekonomi Service Center – Borås

Interim chef för Ekonomi Service Center – Borås

Vi söker en interim Chef Ekonomi Service Center hos en uppdragsgivare inom offentlig sektor för placering i Borås.

 

Uppdraget avser heltid 100% och löper från och med 15 maj 2020 till och med 31 januari 2021.

Sista dag för ansökan är 26 april.

Allmän beskrivning av befattningen

Ekonomi Service Center (ESC) skall stödja koncernen som helhet samt i koncernen ingående bolag och verksamheter med kundreskontra, leverantörsreskontra samt redovisning, inklusive bokslut. Funktionen arbetar för att utveckla koncernens redovisning genom att säkerställa korrekt redovisning och att utifrån det alltid agera i ägarens bästa intresse. Befattningen skall inom ansvarsområdet ha eller kunna utveckla en mycket god kunskap och förståelse för affären och den operativa verksamheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden

 • Befattningen innebär budget- och personalansvar för funktionen.
 • Ansvara för koncernens redovisningstjänster.
 • Leda och utveckla funktionens verksamhet.
 • Medverkar aktivt i ledningsgrupp.
 • Upprätta verksamhetsplan.
 • Säkerställa att kontinuerlig planering och uppföljning sker.
 • Stötta såväl ledningen våra enheter och bolag.
 • Driva utveckling och förändring inom redovisningsområdet.
 • Ansvara för ett strukturerat arbete med processer.
 • Säkerställa lagefterlevnad och redovisningsunderlag.
 • Ansvara för kostnadskontroll, kvalitetskontroll och fokus på ständiga förbättringar etc.

Utbildning

Kvalificerad akademisk utbildning inom ekonomi med inriktning redovisning

Krav på erfarenhet/särskild kompetens

 • Minst 3 års dokumenterad erfarenhet från rollen som redovisningschef eller motsvarande i en medelstor eller större organisation
 • Sammanlagt minst 5 års erfarenhet som chef inom en medelstor eller större organisation. Erfarenhet av att ha arbetat som chef över chef är meriterande.
 • Ledningsgruppserfarenhet
 • Erfarenhet av att driva förändringsarbete inom ekonomiområdet
 • Erfarenhet av processarbete
 • Kommunikativ förmåga och vana av att förmedla budskap såväl muntligen som i skrift.
 • Uppvisat god samarbetsförmåga

Personliga egenskaper

Förmåga att verka enligt koncernens ledarkriterier: mål- och resultatorientering, helhetssyn, förändringsorientering, kommunikation påverkan. Förmåga att lyfta blicken och se helheten och utifrån den göra prioriteringar. Ha god samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Personalansvar

Antal underställda ca 20 medarbetare.

Praktiskt:

Placering: Borås

 

Omfattning: Heltid 100%, 15 maj 2020 – 31 jan 2021

 

I vår process genomför vi bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda kandidater samt avtal med sanningsförsäkran.

Anbudstiden har passerat – Du kan ej längre söka detta uppdrag.

Vi ser fram emot din ansökan snarast möjligt

Kontaktperson

Group 398
Fredrik Nilsson

Partner och delägare

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Bli en interimkonsult i vårt nätverk

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning.

Att arbeta som interimkonsult är ett givande val med varierande arbetssituationer. Vi håller ständigt ögonen öppna för konsulter som vill bli en del av vårt nätverk. Det går utmärkt att ansöka till oss så återkommer vi så fort vi kan. Ansök till nätverket