Uppdraget är tillsatt och inga ytterligare ansökningar tas emot.