1. Löpande rekryteringsarbete
 2. Arbeta fram en rekryteringsprocess och implementera denna
  1. Ersätta rekryteringsbolag
 3. Onboarding/ offboarding
 4. Företagshälsovård
  1. Vaccinationer
  2. Hälsokontroller
  3. Löpande personalärenden
 5. Rehabiliteringsprocessen
 6. Arbetsmiljöfrågor ex
  1. Säkerhet
  2. Skyddsombud
 7. HR policys – skapa och implementera policys inom tex:
  1. Ex tjänstebil / personalbil / servicebilar / Poolbilar
  2. Telefoni
  3. Friskvård
  4. Pensionsfrågor
  5. Rikskort
  6. Ledigheter / frånvaro
  7. Tidsrapportering
  8. Hotell/ resor
 8. Hantering pensioner
 9. Hantering övriga försäkringar
 10. Hantering löner löpande
  1. Försäkringskassan
  2. Nystartsstöd
  3. Arbetsgivarintyg
  4. Arbetsbetyg
 11. Lönerevision
 12. Anställningsavtal
 13. HR stöd till cirkelrådschefer
 14. GDPR dataskyddsförordningen
 15. Utbildningsfrågor/ kompetensutveckling
 16. Arbetsredskap till anställda
  1. Telefoner
  2. Datorer
  3. Kläder
  4. ID kort / nycklar
  5. Lokaler
  6. Företagskort
 17. Kontakt vid fackliga frågor
 18. Kollektivavtal?
 19. Rollbeskrivningar
 20. Arbetsrättsliga frågor