AO-CHEF DIGITAL INNOVATION

Affärsområde Digital Management inom X-koncernen omfattar 7 dotterbolag; omsättning ca 200 MSEK/år, väldigt hög tillväxt (organiskt och förvärv) och en rimligt god lönsamhet. I jobbet ligger att fungera som affärsansvarig för hela affärsområdet, att vara en bra coach för dotterbolagsledningarna, att stötta dessa att utveckla respektive bolag, men också att utveckla samarbetet inom affärsområdet mot högre effektivitet och större affärer. Vidare innebär det att växa affärsområdet genom förvärv och nyetableringar av fler affärsenheter.

I rollen rapporterar man till koncernchef och ingår i koncernledningsgruppen för X AB (publ).

KRAVBILD

Erfarenhet

Tung erfarenhet av att bygga och utveckla konsultverksamhet.

 • god känsla för hur konsultmarknaden fungerar 2018
  (inköpsmönster, kanaler mm, samt rekryteringsmarknaden)

God förståelse för affärsmodeller (resurs respektive lösnings-business)

 • god förmåga att balansera dessa mot varandra

Erfarenhet av professionen

 • Erfarenhet av respektive verksamhet
  (i detta fall: systemutveckling, inklusive arkitektur, krav & test)
 • Erfarenhet i roller som konsultchef och säljchef
 • Tjänstepaketering och marknadsföring av tjänster.

People Management

Duktig på

 • OBS! Att leda andra ledare (i detta fall: VD & konsultchefer i 7 dotterbolag)
 • Att få folk att växa med uppgiften
 • Att skapa/vidmakthålla bra samarbetsanda; ”Senior Collaboration Management”
 • Att individanpassa styrning och uppföljning
 • Att bygga/vidmakthålla ett bra företagsklimat

Business Management

 • Tillväxt- och resultatorienterad
 • Balanserat risktänk
 • Koll på läget (säljtratt, beläggning osv)
 • Hemmastadd i försäljning i alla faser

Sales Management

 • Intresse för att göra affärer
 • Förmåga att styra och utveckla säljfunktionen i affärsområdets bolag mot högre effektivitet och djupare kundrelationer
 • Role model i team selling

Egenskaper:

 • Inspirerande och positiv bärare av företagskulturen
 • Kundorienterad, utåtriktad och kommunikativ
 • Trygg och stabil

Vi ser fram emot din respons!